Șoc! Adeverința pentru concediu medical s-a schimbat din nou!

Uluitor! Fără precedent! Șoc! Șoc! Șoc! Am hotărât să rup tăcerea!

Anul 2018 ne-a adus un nou formular de adeverință de la angajator, în scopul obținerii concediului medical prin Ordinul 15/2018, anexa 7, valabilă din 12.01.2018 .

Aveți mai jos formularul nou obligatoriu.

Eu zic să vi-l listați și să nu vă lăsați până nu îl obțineți EXACT pe acesta, că altfel nu veți primi concediul de la medic!

Datele NU sunt identice cu cele din precedenta variantă.

Ordinul 15/2018, anexa 7, valabilă din 12.01.2018 :

ANGAJATOR/CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

……………………………..Nr.de înregistrare………… data ……….

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se certifică că domnul/doamna ……………………….., CNP …………………….., act de identitate………., seria …………. nr. ………….., eliberat de …………………………… la data de ……………………….., cu domiciliul în …………………………………., str. ………………….. nr. …., bl. …., ap. …., sectorul/judeţul ………………….., are calitate de persoană asigurată pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit <LLNK 12005   158180 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12006   399 10 201   0 18>Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta adeverinţă are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverinţă sunt corecte şi complete.

Numărul de zile de concediu medical de care persoana asigurată a beneficiat în ultimele 12/24 luni este de …………zile, până la data de ………………….., aferente fiecărei afecţiuni în parte, după cum urmează:

Cod de indemnizaţie │Număr zile concediu medical în ultimele 12/24 luni │

Reprezentant legal angajator/Președinte-director general,

 

By Published On: 19 ianuarie, 2018Categories: MedicaleComentariile sunt închise pentru Șoc! Adeverința pentru concediu medical s-a schimbat din nou!

Laborator Analize

Arhive

Get more stuff

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.